תגיש לי Options

.." כעת הקישי בצידו הימני התחתון של המסך על "שמירת העדפות".

I, DVD R W award Deror avi the Photographer's Barnstar for getting several beautiful shots and uploading them to ויקישיתוף.

מה אומרים הסובבים אותך על הסגנון הניהולי שלך – מעודד או מדכא?

You should keep in mind to reply to and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which center on the nominator is not going to have an affect on the results of the nomination. Thank you!

In the event you made this file, make sure you Take note that The reality that it's been proposed for deletion does not automatically indicate that we do not price your type contribution. It simply just implies that one man or woman believes that there's some particular trouble with it, like a copyright concern.

File:Skullrock.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so which the Neighborhood can talk about whether it ought to be stored or not. We might value it if you could possibly visit voice your feeling about this at its entry.

Should you created this file, be sure to Notice that the fact that it's been proposed for deletion will not necessarily signify that we do not value your variety contribution. It just means that a person man or woman thinks that there's some distinct trouble with it, like a copyright concern.

Note that any unsourced and untagged photos are going to be deleted a single 7 days when they are actually uploaded, as described on standards for speedy deletion.

Although this was a license appropriate from the early times of Wikimedia, since January 2006, this license has been deprecated and since October 2008 no new uploads using this type of license was permitted.

For those who produced this file, make sure you Notice that The reality that it's been proposed for deletion does not necessarily suggest that we don't price your form contribution. It simply means that a single particular person believes that there is some distinct challenge with it, for instance a copyright problem.

cc-by-sa-all to launch it underneath the multilicense GFDL moreover Resourceful Commons Attribution-ShareAlike All-Model license or PD-self to launch it into the public domain. See Commons:Copyright tags for the total list of copyright tags which you can use.

באפשרותך להצביע בעד ערך אחד בלבד בכל קטגוריה (פרט לאישים, שם יש לבחור שני ערכים, אחד לגבר ואחד לאישה). הצבעת יותר מפעם אחת בחלק מהקטגוריות.

phrases phrases to describe the steps on the farmer's son, for instance "rape", "sexual abuse", "Actual physical violence", "threats" - are usually not being pronounced in her testimony to her granddaughter for she needs an entire new emotional vocabulary. "המילה המפורשת" המוכרת אינה מצטיירת ככזו המסוגלת לתאר טראומה אישית אותה נושאת הסבתא שנים רבות מבלי לספר על אודותיה.The "Explicit Word" will always fail to describe her private trauma, adhering to several years of trying to keep silent, and burying the functions in her individual pit. The grandmother's intuitionהרצון להגן על הנכדה פוגש בחוסר היכולת לייצג את הסיפור בכלים מוכרים, ומכאן פנייתה של הנכדה אל מורתה בתום העדות ואמירתה "אין לי סיפור" (עמ' sixty five).of of safeguarding her granddaughter corresponds along with her incapability to specific her story as a result of any familiar resources, that's why the granddaughter's assertion to her Trainer "She has no Tale". הנכדה אינה מקבלת את דבריה הבלתי מובנים של סבתה כעדות ומכאן בטוחה שהפרויקט אותו תגיש יזכה לציון נכשל.The granddaughter would not settle for more info the non-structured fragmented language and therefore she is certain her entire school venture is really a failure.

In the event you created this file, you should note that The point that it's been proposed for deletion does not automatically mean that we don't value your variety contribution. It only signifies that 1 individual believes that there's some precise difficulty with it, for instance a copyright issue.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *